National trivselsmåling for erhvervsuddannelser

Erhvervsuddannelser skal én gang om året gennemføre en måling af elevernes trivsel.

Trivselsmålingen gennemføres for at se, hvordan I trives på din skole, og hvordan eleverne på erhvervsuddannelser i hele Danmark har det med at gå på deres uddannelse. Hvad gør skolerne godt, og hvad kan de blive bedre til?

Trivselsmålingen gennemføres ofte som en del af din almindelige undervisning. Hvis der er spørgsmål, som du ikke ønsker at besvare, kan du benytte svarkategorien ”Ved ikke”. Hvis du ikke ønsker at deltage i trivselsmålingen, har det ingen konsekvenser for dig.

Målingen er en del af erhvervsuddannelsesreformens klare mål 4: ”Tilliden til og trivslen på erhvervsskolerne skal styrkes”. Elevtrivselsmålingen anvendes både i din skoles lokale kvalitetsarbejde samt Børne- og Undervisningsministeriets opfølgning på reformen.

Du kan få mere at vide om trivselsmålingen her (emu.dk) og på ministeriets hjemmeside (uvm.dk).

Hvem får adgang til resultaterne?

Den nationale trivselsmåling er en statistisk undersøgelse. Undersøgelsens resultat vil blive formidlet til din skole på en sådan måde, at din skole kun kan se resultater for grupper af elever – fx hold eller hele skoler. Din skoles ledelse, dine lærere eller andre kan ikke se din besvarelse.

Spørgsmålene, som du svarer på, indsamles via UNI-Login og videregives til Styrelsen for It og Læring. Her anvendes besvarelserne kun til statistik og analyser. Data indgår desuden i Børne- og Undervisningsministeriets statistikberedskab til brug for forskning og statistiske analyser.

Du kan ikke få udleveret, rettet eller slettet din besvarelse, da besvarelserne indsamles med statistisk formål. Styrelsen for It og Læring opbevarer dine svar i overensstemmelse med Datatilsynets retningslinjer, så længe der er behov for at følge elevernes trivsel på erhvervsuddannelserne.